Chcete absolvovat kurz pro pečovatelky? Nabízí jej spol. Seduca, přihlaste se

V pečovatelských službách se pohybuje spousta z nás. Abychom svou práci mohli vykonávat kvalitně a ke spokojenosti klientů, ale i spokojenosti své, je dobré se v této oblasti dovzdělávat. Občas je nutné se dovzdělat, abychom vůbec tuto práci mohli vykonávat. Mnohé kurzy pro pracovníky v sociálních službách nabízí vzdělávací agentura SEDUCA-CZE s.r.o. a jejich přehled najdete na webových stránkách https://www.seduca.cz/vzdelavani-pracovniku-v-socialnich-sluzbach.

Kurz pro pečovatelky

Hojně poptávaný je např. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který lze absolvovat ve třiceti městech po celé ČR, nebo také online, což jej zpřístupňuje naprosto všem. Jde o kurz, který může být ideální coby kurz pro pečovatelky. Má akreditaci PVSV a cena za 1 účastníka je 7 300 Kč. V některých případech lez úhradu žádat přes úřad práce. Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v soc. službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Oblíbený kurz pro pečovatelky a jeho obsah

Obsahem kurzu je mnohé. Jedná se např. o standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednostní, asertivní komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, také základy ochrany zdraví, etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, sociálně právní minimum, metody sociální práce, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času, prevence týrání a zneužívání osob, které využívají sociální služby…

Kompletní přehled míst a termínů, kde a kdy budou probíhat kurzy, nebo kdy začíná online výuka, najdete na seduca.cz. Abyste mohli kurz absolvovat, musí vám být 18 let, důležité je ukončené základní vzdělání, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.