Optická signalizace eliminuje provozní slepotu

Provozní slepota je velmi častou příčinou vzniku pracovních úrazů zejména v náročných výrobních provozech. Vedení firem se snaží dodržovat plán bozp a činí proto nejrůznější opatření. Od pravidelných školení svých zaměstnanců až po umisťování výstražných cedulek a nápisů na místech, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nejrizikovějšími místy jsou ta, kde projíždějí manipulační vozíky nebo se přenášejí břemena zavěšená na lanech jeřábů. Pokud zaměstnanec vstoupí do jízdní dráhy manipulační techniky, ve většině případů to skončí pracovním úrazem. Právě tomuto problému se věnuje firma Visap.

Co je optická signalizace?

Jedná se o moderní metodu, jejímž cílem je eliminovat provozní slepotu a zvýšit bezpečnost práce ve výrobních provozech. Firma Visap strategicky rozmístí projektory, které znázorňují zvolené výstrahy, pokyny nebo informace před vstupem do vyhrazených zón nebo na nebezpečná místa. Konkrétně to znamená promítání například výstražné značky „STOP“ na podlahu přímo před procházející osobu. Tato forma výstrahy má dostatečný účinek, aby přiměla zaměstnance či jiného člověka se zastavit a rozhlédnout. Optická signalizace firmy Visap jednak upozorňuje na rizika ve výrobním provozu, a jednak zlepšuje orientaci v nedostatečně osvětlených prostorech, což rovněž přispívá ke zlepšení bezpečnosti práce.

Co udělat pro zavedení optické signalizace?

Pokud chcete využít služeb firmy Visap a zavést světelné značení ve vašem výrobním provozu, musíte kontaktovat Visap telefonicky, nebo použít její kontaktní okno pro rychlou poptávku. Následuje sjednání nezávazné schůzky přímo ve vašem výrobním provozu, při které se pracovníci Visapu seznámí s prostředím a poté provedou důkladnou analýzu celého výrobního procesu. Na základě analýzy a po vzájemné konzultace navrhnou optimální řešení, jehož výsledkem bude mnohem větší bezpečnost práce, lepší pracovní prostředí a také zvýšení atraktivity vaší firmy v očích obchodních partnerů, ale i samotných vašich zaměstnanců.

Separator image Publikováno v kategorii Ostatní.