Co je svěřenecký fond a proč si je založit?

Jste vlastníkem majetku soukromého či firemního a chcete zajistit jeho právní ochranu? Založte si svěřenecký fond.

Co je svěřenecký fond a jak funguje?

Do svěřeneckého fondu můžete vložit majetek, který vyčleníte ke konkrétním účelům. Majetek do fondu vložený zůstává anonymní nemá formální právní subjektivitu. Péčí o něj je pověřený správce, jež má za úkol hlídat naplňování podstaty fondu a stará se o rozmnožování majetku do fondu svěřeného. Nárok na majetek má pouze beneficient, kterého určíte při zakládání fondu.

Výhodou je snadné založení svěřeneckého fondu. Jeho zakladatelem může být jak osoba fyzická, tak i právnická a fond může sloužit účelům soukromým i veřejně prospěšným. Do fondu lze vložit jakýkoli majetek movitý i nemovitý. Velkou výhodou fondu je větší variabilita a žádná kontrola ze strany státu.

  • Fyzické osoby využívají svěřenecké fondy pro finanční zajištění jednotlivců, ale i celé rodiny a to jak na stáří nebo třeba pro děti na budoucí studium. Majetek ve fondu je chráněn před lehkovážným nakládáním, nemůže se stát součástí exekuce.
  • Právnické osoby využívají svěřenecké fondy pro zajištění správy, jako prostředek rozdělování majetku mezi společníky a další osoby. Může to však být také forma zaměstnaneckých benefitů. Majetek do fondu vložený je chráněný proti insolvenčnímu řízení. Veškerý majetek využívá anonymitu vlastnických struktur.
  • Pokud zakládáte fony veřejně prospěšné, jejich hlavním cílem je veřejné blaho. Zisky se využívají pro obecně prospěšné cíle v různých oblastech života. Nejčastěji se jedná o oblast kultury, vědy či vzdělávání.

Na koho se obrátit?

Pokud chcete získat více podrobných informací nebo se rozhodujete o založený svěřeneckého fondu za jakýmkoli účelem, obraťte se na společnost Alpha Citizen, která působí na trhu již delší dobu a má se zakládáním fondů bohaté zkušenosti. V řadách společnosti pracují advokáti i daňoví poradci a výhodou je, že můžete využít nabídku nezávazné konzultace.

Separator image Publikováno v kategorii Tipy & rady.